Madga, 2008 Sand-Cast Bronze 32 x 26 x 11 in (81 x 66 x 28 cm)
       
     
 Venus in Lace, 2003 Sand-Cast Bronze 36 x 16 x 8 in (91 x 41 x 20 cm)
       
     
 Silver Venus, 2001 Sand-Cast Bronze 34 x 19 x 12 in (86 x 48 x 30 cm)
       
     
 Madonna - Front, 1999 Sand-Cast Bronze 31 x 16 x 5 in (79 x 41 x 13 cm)
       
     
 Madonna - Rear, 1999 Sand-Cast Bronze 31 x 14 x 8 in (79 x 36 x 20 cm)
       
     
 Psyche and Amor, 1998 Sand-Cast Bronze 36 x 16 x 6 in (91 x 41 x 15 cm)
       
     
 Aphrodite, 1999 Sand-Cast Bronze 31 x 14 x 7 in (79 x 36 x 18 cm)
       
     
 Athena, 1999 Sand-Cast Bronze 32 x 16 x 15 in (81 x 41 x 38 cm)
       
     
 Adonis, 1999 Sand-Cast Bronze 33 x 19 x 4 in (84 x 48 x 10 cm)
       
     
 Juno III, 2001 Sand-Cast Bronze  37 x 14 x 7 in (94 x 36 x 17 cm)
       
     
 Poseidon and Thetis, 1999 Sand-Cast Bronze 34 x 28 x 5 in (86 x 71 x 13 cm)
       
     
 Caroline’s Corset, 1998 Sand-Cast Bronze 23 x 11 x 4 in (58 x 28 x 10 cm)
       
     
 Diana, 2003 Sand-Cast Bronze 36 x 18 x 5 in (94 x 46 x 13 cm)
       
     
 Juno, 1998 Sand-Cast Bronze  33 x 17 x 7 in (84 x 43 x 17 cm)
       
     
 Psyche, 1998 Sand-Cast Bronze  36 x 18 x 5 in (91 x 46 x 13 cm)
       
     
 Madga, 2008 Sand-Cast Bronze 32 x 26 x 11 in (81 x 66 x 28 cm)
       
     

Madga, 2008
Sand-Cast Bronze
32 x 26 x 11 in (81 x 66 x 28 cm)

 Venus in Lace, 2003 Sand-Cast Bronze 36 x 16 x 8 in (91 x 41 x 20 cm)
       
     

Venus in Lace, 2003
Sand-Cast Bronze
36 x 16 x 8 in (91 x 41 x 20 cm)

 Silver Venus, 2001 Sand-Cast Bronze 34 x 19 x 12 in (86 x 48 x 30 cm)
       
     

Silver Venus, 2001
Sand-Cast Bronze
34 x 19 x 12 in (86 x 48 x 30 cm)

 Madonna - Front, 1999 Sand-Cast Bronze 31 x 16 x 5 in (79 x 41 x 13 cm)
       
     

Madonna - Front, 1999
Sand-Cast Bronze
31 x 16 x 5 in (79 x 41 x 13 cm)

 Madonna - Rear, 1999 Sand-Cast Bronze 31 x 14 x 8 in (79 x 36 x 20 cm)
       
     

Madonna - Rear, 1999
Sand-Cast Bronze
31 x 14 x 8 in (79 x 36 x 20 cm)

 Psyche and Amor, 1998 Sand-Cast Bronze 36 x 16 x 6 in (91 x 41 x 15 cm)
       
     

Psyche and Amor, 1998
Sand-Cast Bronze
36 x 16 x 6 in (91 x 41 x 15 cm)

 Aphrodite, 1999 Sand-Cast Bronze 31 x 14 x 7 in (79 x 36 x 18 cm)
       
     

Aphrodite, 1999
Sand-Cast Bronze
31 x 14 x 7 in (79 x 36 x 18 cm)

 Athena, 1999 Sand-Cast Bronze 32 x 16 x 15 in (81 x 41 x 38 cm)
       
     

Athena, 1999
Sand-Cast Bronze
32 x 16 x 15 in (81 x 41 x 38 cm)

 Adonis, 1999 Sand-Cast Bronze 33 x 19 x 4 in (84 x 48 x 10 cm)
       
     

Adonis, 1999
Sand-Cast Bronze
33 x 19 x 4 in (84 x 48 x 10 cm)

 Juno III, 2001 Sand-Cast Bronze  37 x 14 x 7 in (94 x 36 x 17 cm)
       
     

Juno III, 2001
Sand-Cast Bronze
37 x 14 x 7 in (94 x 36 x 17 cm)

 Poseidon and Thetis, 1999 Sand-Cast Bronze 34 x 28 x 5 in (86 x 71 x 13 cm)
       
     

Poseidon and Thetis, 1999
Sand-Cast Bronze
34 x 28 x 5 in (86 x 71 x 13 cm)

 Caroline’s Corset, 1998 Sand-Cast Bronze 23 x 11 x 4 in (58 x 28 x 10 cm)
       
     

Caroline’s Corset, 1998
Sand-Cast Bronze
23 x 11 x 4 in (58 x 28 x 10 cm)

 Diana, 2003 Sand-Cast Bronze 36 x 18 x 5 in (94 x 46 x 13 cm)
       
     

Diana, 2003
Sand-Cast Bronze
36 x 18 x 5 in (94 x 46 x 13 cm)

 Juno, 1998 Sand-Cast Bronze  33 x 17 x 7 in (84 x 43 x 17 cm)
       
     

Juno, 1998
Sand-Cast Bronze
33 x 17 x 7 in (84 x 43 x 17 cm)

 Psyche, 1998 Sand-Cast Bronze  36 x 18 x 5 in (91 x 46 x 13 cm)
       
     

Psyche, 1998
Sand-Cast Bronze
36 x 18 x 5 in (91 x 46 x 13 cm)